Tieto webstránky sú určené pre odbornú lekársku verejnosť!

Asicord

1 mg/ml 10 mg
infúzny koncentrát

Sterilný roztok milrinónu, ktorý zodpovedá 1 mg milrinónu v 1 ml

Terapeutické indikácie:

Dospelí
Asicord sa používa na krátkodobú liečbu (48 hodín) závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

Deti
Asicord sa používa na krátkodobú liečbu (do 35 hodín):

  • závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).
  • akútneho srdcového zlyhania vrátane stavov slabého výkonu srdca po operácii srdca.