Bolesť

BOLESŤ JE NEPRÍJEMNÝ ZMYSLOVÝ ALEBO EMOČNÝ ZÁŽITOK, KTORÝ MÔŽE BYŤ SPOJENÝ S PRIAMYM ALEBO HROZIACIM POŠKODENÍM TKANIVA.

Bolesť je psychický stav či pocit väčšinou spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodzovaním živých tkanív organizmu. Najčastejšie vzniká v dôsledku poškodzujúcich účinkov na organizmus, ohrozujúcich jeho existenciu alebo celistvosť, či ako príznak poruchy normálneho priebehu fyziologických procesov, môže však mať i čisto psychické príčiny.

Bolesť je normálna reakcia organizmu na škodlivý podnet – zápal, úraz, a pod. Bolesť je taktiež  varovným i prospešným signálom dôležitým k obrane organizmu proti všetkým nepriaznivým vplyvom. Bolesť nie je iba signál o tom, že sa deje niečo zlé, bolesť je sama o sebe choroba!

Lekári rozdeľujú bolesť na akútnu a chronickú. Zatiaľ čo akútna bolesť takisto ako horúčka upozorní na to, že v tele nie je niečo v poriadku, chronická bolesť je sama o sebe chorobou a musí sa liečiť.

Ciele liečby bolesti, zjednodušene:

 • Zaistenie kľudného a bezbolestného spánku
• Odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnom kľude
• Odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnej aktivite
• Konečným cieľom je odstránenie alebo výrazné zmiernenie
bolesti a dosiahnutie čo najlepšej kvality života chorých

Ku zmierneniu bolesti možno využiť ako farmakologické prostriedky, teda lieky proti bolesti, tak i najrôznejšie nefarmakologické prístupy. V mnohých prípadoch je príčinou bolesti nadmerné svalové napätie. Stres vyvolávaný chronickou bolesťou vedie často k prepätiu svalstva, ale narušuje prekrvenie, čím dráždi nervy vedúce bolesť. Existujúca bolesť tak vedie k ďalšiemu napätiu a novým bolestiam – vzniká klasický bludný kruh.

Vnímanie bolesti pri rôznych ľuďoch po prakticky rovnakom poškodení, môže byť veľmi odlišné. Jeden človek môže veľmi trpieť, zatiaľ čo inému postačia bežné analgetiká.

DRUHY BOLESTI

Akútna bolesť: Trvá obmedzenú dobu a rýchle odoznieva (niekoľko hodín, dní). Trvá menej než šesť mesiacov. Pri vyššej intenzite predstavuje veľkú psychickú záťaž, ktorá môže viesť k agresivite. Pacient reaguje fyziologickými zmenami – hypertenziou, či zhoršujúcim sa dýchaním. Prejavuje sa zvýšený svalový tonus a nekľud. Bolesť sa dá dobre lokalizovať, má ostrý charakter a ochranný význam, pretože zabraňuje ďalšiemu poškodeniu tkaniva.

Pri akútnej bolesti je charakteristický: zrýchlený pulz; zvýšenie tepnového objemu; zvýšený krvný tlak; rozšírené zornice; hyperventilácia; úniková reakcia; úzkosť ako dominujúce emócie.

Akútna a subakutná bolesť taktiež často doplňujú poruchy fyziologického rytmu, napríklad poruchy spánku (zhoršené zaspávanie, nedostatočná hĺbka spánku, predčasné prebudenie sa, nekľudný spánok) a iné ťažkosti, napríklad nechutenstvo, strata libida a podobne.

Chronická bolesť: Je trvalá, alebo častejšie sa opakujúca. Rozvíja sa pomaly a trvá dlhšiu dobu (viac ako šesť mesiacov). Spôsobuje zmeny životného štýlu, narušuje rodinný a pracovný život pacienta, spôsobuje zmeny psychické a fyzické (sociálnu izoláciu, pasivitu, egocentrizmus, depresiu, únavu). Ťažko sa určuje začiatok bolesti.

Zatiaľ čo akútna bolesť napomáha prežiť, chronická je väčšinou deštruktívnym faktorom telesným, psychickým i sociálnym. Dlhodobo pôsobiaca bolesť vyvoláva strach, úzkosť i obavy. Postihnutý stále myslí na svoju bolesť, vyskytujú sa u neho poruchy spánku vo všetkých kvalitách (predčasné prebúdzanie sa, nedostatočná hĺbka spánku, desivé sny a pod.). Človek sa stáva podráždeným, stretáva sa s radom psychosociálnych problémov. Dochádza ku zníženiu prahu bolesti. Pacient je citlivý na sebemenšie podnety, ktoré hodnotí ako bolesť.

Rekurentná bolesť: Tvorí prechod medzi akútnou a chronickou bolesťou. Zdrojom sú oblasti hlavy, brucha, hrudníka a chrbtice. Mení sa v čase – nastupuje, kulminuje, ustupuje a po čase sa pocit bolesti opäť vracia. Neplní funkciu varovného signálu a je chápaná ako psychosomatická.

Nádorová bolesť: Je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť, spojená s kontinuálnym stimulom a ovplyvnená psychologickými faktormi. Používa sa pre ňu termín totálna bolesť, čím sa zohľadňuje jej mnohopočetná dimenzia: fyzická, psychologická, sociálna a duchovná. Prevalencia je rôzna podľa typu nádoru a štádia ochorenia. V čase diagnózy a v intermediálnom štádiu má strednú až silnú bolesť 30–45 % pacientov, v pokročilom štádiu až 75 % pacientov.

Fantómová bolesť: Je skutočná bolesť, ktorú pociťuje postihnutý v neexistujúcej časti tela, napríklad v amputovanej nohe. Je treba odlíšiť ju od fantómového pocitu, t. j. pocitu, že chýbajúca časť je ešte stále prítomná. Predpokladá sa, že fantómová bolesť je výsledkom dráždenia poškodených receptorov.

Psychogénna bolesť: Nemá zjavný organický pôvod, má však biologický základ a vzniká predovšetkým na úrovni systému a mozgovej kôry. Je možné ju liečiť psychoterapeuticky, psychofarmakologicky, prípadne neurochirurgicky.

LIEČBA BOLESTI

Farmakologické tlmenie bolesti
Predstavuje známe a rozšírené používanie liekov proti bolesti vo forme tabliet. Neprebernú pestrosť a rozmanitosť voľne predajných a bežne predpisovaných liekov proti bolesti možno rozdeliť do týchto troch skupín:

1. Nesteroidné antireumatiká
Nesteroidné antireumatiká potláčajú rozvoj zápalu a tlmia bolesť. Komplikovaný názov tejto skupiny liekov vychádza z hlavných možností liečebného využitia, t. j. proti reumatickým ochoreniam. Patrí sem známy ibuprofén (preparát Brufen), diclofenac, kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Acylpyrin) a mnoho ďalších. Všeobecná obľuba a široká dostupnosť týchto liekov vedie však bohužiaľ aj k ich nadmernej spotrebe. “Tabletky proti bolesti” môžu byť vítanými pomocníkmi i nebezpečnými nepriateľmi. Dlhodobé užívanie ibuprofénu pri bolestiach hlavy, chrbta alebo kĺbov, môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám v podobe vredovej choroby žalúdka a dvanástnika, poškodeniu činnosti ľadvín, atď. Pri dlhodobom užívaní každého voľne predajného lieku je na mieste konzultácia s lekárom.

2. Opiáty
Významná skupina liekov potláčajúcich i veľmi silné bolesti. Význam i nebezpečie opiátu poznala už najstaršia civilizácia. Obávaným a často i preceňovaným rizikom tejto liečby je vznik závislosti na liekoch. Množstvo dostupných látok a liekových foriem opiátov (náplasti, tablety, injekcie) je v súčasnej dobe veľké. Vznik závislosti pri odborne vedenej liečbe je malý.

3. Podporné lieky
Často práve tlmenie vlastnej bolesti nestačí. Strach a skleslá nálada vnímanie bolesti ešte zosilní.  Podávanie liekov proti bolesti spoločne s liekmi proti depresii (antidepresíva), či úzkosti (anxilolytika) výrazne zvyšuje efekt liečby pri znížení celkových dávok lieku.

Mechanické prerušenie dráhy vedúcej bolesť
Skupina prístupov používaných na boj proti dlhodobej chorobe  zahŕňa oblasť operácii a ďalších invazívnych zákrokov. K týmto možnostiam sa lekári spravidla prikláňajú až po zlyhaní ostatných možností liečby. Možnosti chirurgických zákrokov sú široké, od operácie na mieche až po použitie gama noža.

Za zmienku stoja i alternatívne metódy ako je napríklad akupunktúra a akupresúra. Akupunktúra pracuje s pôsobením na cca 2000 bodoch na povrchu nášho tela. Do týchto bodov sú vpichované dlhé nerezové ihly. U jedného človeka sa obvykle zavádza 5 až 20 ihiel, ktoré sa nechávajú pôsobiť niekoľko desiatok minút. Z rovnakého princípu vychádza i akupresúra, pri ktorej sa ku stimulácii bodov používa miesto ihiel tlak na tkanivo. Pomerne dobrý efekt je s týmito alternatívnymi metódami najmä pri niektorých bolestiach hlavy a krčnej chrbtice. Môžu však poslúžiť aj pri ovplyvnení akútnych (náhle vzniknutých) bolestí.

Súčasná medicína poskytuje veľa liečebných prístupov. Umožňuje tak lekárom zvoliť liečbu šitú na mieru.

ALTERNATIVNE  METÓDY TÍŠENIA BOLESTI

Akupunktúra: Odborník na akupunktúru vpichne dlhé tenké ihly do tela na rôznych miestach, ktoré sa nemusia nutne nachádzať blízko liečených častí. Ihly sa môžu nahrievať, pripojiť na slabý elektrický prúd alebo sa môžu otáčať rukou. Je pravdepodobné, že vpichnutie akupunktúrnej ihly uzatvára „dvierka“ pre bolesť alebo stimuluje miesta blízko vlákien, ktoré vedú impulzy bolesti do mozgu, čím sa blokuje vnímanie bolesti.

Aromaterapia: Využíva esenciálne oleje rôznych aromatických rastlín, často sa kombinuje s masážami a hydroterapiou. Aromatické oleje sa môžu inhalovať v podobe pary alebo sa aplikujú formou obkladu.  Pomáha odbúrať vedľajšie negatívne účinky pri cytostatickej liečbe (inhalácia 1% esenciálneho oleja mäty piepornej, chamomilly – znižuje nevoľnosť).

Magnetoterapia: Terapia magnetickým poľom. Používajú sa pri nej prístroje, ktoré produkujú trvalé (kontinuálne) alebo prerušované (pulzujúce) magnetické pole. Ovplyvňuje pozitívne biologické vlastnosti tkaniva tým, že mení vodivosť nervov a ich reaktivitu.

Používanie terapeutického dotyku: Ide o prenášanie energie z jednej osoby na druhú s cieľom posilniť uzdravovací proces chorého alebo zraneného (Kozierová,1995, s. 976).

U zdravého človeka je (podľa liečiteľov) prúd energie stály a hladký. Bolesť, choroba, stav ohrozenia alebo fyzické či psychické poruchy tento prúd energie narúšajú. Terapeut to pociťuje ako nepriechodnosť, diery, miesta nezvyklej tiaže, vibrácie alebo teplé a studené miesta vo vzduchu.

Terapeutický dotyk je nezávislou ošetrovateľskou funkciou, ktorá sa môže používať samostatne alebo s inými technikami proti bolesti. Môže začať zmierňovať bolesť už za niekoľko minút a jeho efekt môže pretrvávať niekoľko hodín až dní.