Tieto webstránky sú určené pre odbornú lekársku verejnosť!

Cyrdanax

20 mg/ml (1× 500)
prášok na infúzny roztok

1 ml pripraveného roztoku obsahuje 20 mg dexrazoxánu (vo forme hydrochloridu)

Terapeutické indikácie:
Prevencia chronickej kumulatívnej kardiotoxicity spôsobenej použitím doxorubicínu alebo epirubicínu u dospelých pacientov s pokročilým a/alebo metastázujúcim nádorovým ochorením prsníka po predchádzajúcom podaní kumulatívnej dávky 300 mg/m2 doxorubicínu alebo predchádzajúcom podaní kumulovanej dávky 540 mg/m2 epirubicínu, keď je potrebná ďalšia liečba antracyklínmi.