Tieto webstránky sú určené pre odbornú lekársku verejnosť!

Neo-Gilurytmal

50 obalených tablet

Prajmalii bitartras 20 mg v 1 filmom obalenej tablete

Terapeutické indikácie:

Symptomatické supraventrikulárne poruchy srdcového rytmu spojené s tachykardiou, vyžadujúce si terapiu, ako sú:

  • AV junkčná tachykardia,
  • supraventrikulárna tachykardia spojená s Wolff-Parkinson-Whiteovým syndrómom,
  • paroxyzmálna predsieňová fibrilácia,
  • ťažká symptomatická komorová tachykardia, ak je to podľa klinického názoru život ohrozujúce.