Tieto webstránky sú určené pre odbornú lekársku verejnosť!

Flumazenil Pharmaselect

0,1 mg/ml (5×5 ml/0,5 mg)
infúzny koncentrát

Každý ml obsahuje 0,1 mg flumazenilu. 1 ampulka s 5 ml obsahuje 0,5 mg flumazenilu.

Terapeutické indikácie:
Flumazenil je indikovaný na úplnú alebo čiastočnú reverziu centrálnych sedatívnych účinkov benzodiazepínov u dospelých, detí a dospievajúcich od jedného roka. Môže sa preto používať v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v nasledovných situáciách:

 V anestéziológii:

  • Ukončenie hypnoticko-sedatívnych účinkov pri celkovej anestézii indukovanej a/alebo udržiavanej benzodiazepínmi u hospitalizovaných pacientov.
  • Reverzia sedácie vyvolanej benzodiazepínmi pri krátkodobých diagnostických a terapeutických postupoch u ambulantných a hospitalizovaných pacientov.
  • Na reverziu sedácie pri vedomí vyvolanej benzodiazepínmi u detí vo veku > 1 rok.

 Pri stavoch vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť:

  • Na špecifickú reverziu centrálnych účinkov benzodiazepínov, s cieľom obnoviť spontánne dýchanie.
  • Na diagnostiku a liečbu intoxikácií alebo predávkovania vyvolaného iba alebo najmä benzodiazepínmi.